faktainfo.se / Familj & fritid / Rådgivning /

Kategorier

De senaste länkarna om Rådgivning

Attendo Individ och Familj bedriver familjerådgivning på uppdrag av kommuner som valt att införa alternativa utförare av rådgivning. Vår familjerådgivning finns i ett tjugotal kommuner, som du hittar i listan ovan. Rådgivningen riktar sig till par eller vuxna familjemedlemmar som har relationsproblem eller befinner sig i känslomässig kris på grund av samlevnadssvårigheter. Genom samtal är familjerådgivaren behjälplig i att bearbeta kriser och känslomässiga låsningar, förhindra destruktiva separationer samt stödja i ett gemensamt föräldraansvar.
Attendo Familjerådgivning

Jourhem & Familjehem, Stödboende

Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år, men denna gräns kan flyttas fram till dess att barnen fyllt 21 år om de fortsätter sina studier på gymnasiet. Om barnet är växelvis boende skall inte någon förälder betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Bor barnet mer hos en av föräldrarna finns en underhållsskyldighet för den andra föräldern. Hur stort underhållsbidrag som skall betalas beror på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förutsättningar. Inom ramen för underhållsbidrag finns även utrymme för s.k. standardtillägg, som i princip innebär att barnet skall få ta del av att den underhållsskyldiga föräldern har det bättre ställt. Välkommen till oss på Melin & Fagerberg. Vi hjälpter dig vid tvist relaterat till underhållsstöd.
Underhållsstöd - vad gäller?


Vill du ha en förändring av kost på 4 veckor? Då kan vi på Svarta Lådan hjälpa dig! Våra kostrådgivare tar bl.a. fram kost anpassat för just dig och hjälper och guidar dig genom kostens värld. Är du redo? Kontakta då oss och få råd genom en personlig kostrådgivare i Stockholm.
Våra kostrådgivare i Stockholm kan hjälpa er!


Känner du att du behöver rådgivning? Vänd dig till en av Önskestjärnans medium i Stockholm. Våra medium spår i tarot och kan hjälpa dig på rätt väg. Det går också bra att få rådgivning via telefonen. Samtalet kostar från 18,40 kronor i minuten. På vår webbplats kan du läsa mer om våra tjänster och hitta information om oss. Välkommen!
Rådgivning via tarot av medium i Stockholm

Låt en sierska spå dig, Harmoni med chakrabalansering

Här hittar du och dina familjemedlemmar mer information om vart du hittar återvinningscentraler i Lunds Kommun.
Återvinningscentral i Lund - Lunds Renhållningsverk


Scholander’s är en begravningsbyrå i Stockholm som kan ge dig ett personligt bemötande och hjälpa dig med allt det praktiska kring en av livets jobbigaste händelser. Ett dödsfall lämnar alltid en svår period efter sig, därför är det viktigt att få kontakt med en begravningsbyrå du känner dig helt bekväm med! Oavsett vilken typ av begravning ni tänker er så kan Scholander’s hjälpa er hela vägen. Även om du känner dig osäker så kan de hjälpa dig med inspiration och olika exempel.
Scholander’s personliga begravningsbyrå i Stockholm